The Foundation Queen Christina-The European Culture Initiative

Föreningen Unga Drottning Christina är från 2024 moderorganisation för kulturprojektet Queen Christina of Sweden, the European. Föreningens syfte är att med Drottning Christina som inspiration främja jämställdhet, demokrati, kultur, integration, tolerans, förståelse och fredlig samlevnad bland ungdomar i Sverige och internationellt genom seminarier, forskning, utbyten av studenter, debatter och alla former av levande kultur med unga artister. 2013-23 var Stiftelsen Queen Christina – Det europeiska kulturinitiativet projektets moderorganisation (se nedan). Royal Festivals är projektets producent i Sverige på uppdrag av Föreningen.

Queen Christina-The European Culture Initiative, a nonprofit Swedish Foundation, Organisation No 802477-8360, was created in 2013, with the aim of promoting Queen Christina’s values, such as tolerance, culture, integration, equality, freedom of expression and faith. Its Board members are Göran Groth, President, Anneli Alhanko, Johan De Geer, Mats Liljefors, Kess Schold Linnér, Ulf Smith, Fredrik Vahlquist and Ann Westin. The Foundation will cease its activities in 2024.

Royal Festivals was coordinator and producer of the European project Queen Christina The European on behalf of and supported by the Foundation.